X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
Kara Cuma İndirimi

Hosting'de 30% indirim + Ücresiz SSL Sertifikası

gift box gift box circle circle not found not found gift box dots shape
not found
 • 0 Gün
 • 0 Saat
 • 0 Dakika
 • 0 Saniye
Satın Al
not found
Web Hosting From $8.54

$1.35 USD/Ay

SEPETE EKLE
Reseller Hosting From $16.54

$10.25 USD/Ay

SEPETE EKLE
Email Hosting From $8.54

$4.35 USD/Ay

SEPETE EKLE
;

Bize Ulaşın

Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12 D: 221 Şişli / İstanbul

08508404161

05464550400

info@aybil.net

Özellikler

Yazılım Lisans Sözleşmesi
Tahmini Okuma Süresi: 8 Dakika

Yazılım Lisans Sözleşmesi

  YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
  • İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) aybil.net internet adresinden yazılım hizmeti alan (“MÜŞTERİ”) ile hizmet veren aybil.net (“LİSANS VEREN”) arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde tanzim edilmiştir.
  • Müşteri ve Lisans Veren işbu Sözleşme’de birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme ile satın alınan yazılım ürününün Lisans Veren tarafından o günkü en geliştirilmiş özellikleri ile birlikte Müşteriye ait uygun konfigürasyonlu bir hostingte(sunucuda) kurulmasına ve Müşteri tarafından herhangi bir zaman limitine bağlı kalınmaksızın kullanımına ilişkin münhasır olmayan lisansı ve buna ilişkin şartlar ile birlikte Taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

 1. LİSANSIN KAPSAMI
  • Lisansın kapsamı: Lisans Sahibi tarafından, Müşteriye ve Müşterinin çalışanlarına sadece kullanım hakkını veren (“bundan böyle “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve Müşteri tarafından satın alınan Yazılıma ilişkin olarak yazılımın hostinge(sunucuya) yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve Müşteri’den kaynaklanmayan sebepler ile Yazılımın çalışamaz hale gelmesi durumunda Yazılımın onarılması veya değiştirilmesi haklarını kapsamaktadır.
  • Yazılım lisansı, müşteri tarafından satın alınan tarihteki en son sürüm için verilir. Satın alma sonrasında geliştirilen yazılım sürümlerini ücretli veya ücretsiz güncelleme hakkı lisans verene aittir.
  • Müşteri, yazılımı satın alarak yazılım içeriğinde bulunan özellikleri kabul etmiş sayılır. Müşteri tarafından talep edilecek ek özellikleri, ücretli ve/veya ücretsiz uygulama, entegre etme hakkı lisans verenin inisiyatifindedir.
 2. KULLANIMA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
  • Yazılımın çalışması için gereken domain(alanadı) ve hosting(sunucu) sorumluluğu müşteriye aittir. Yıllık ödemesi yapılmayan domain(alanadı) ve hosting(sunucu) hizmetlerinin, hizmet veren tarafından sonlandırılması/askıya alınması nedeniyle yazılıma erişimin engellenmesi Lisans Veren in sorumluluğunda değildir.
  • Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumludur. (Yazlımda yedekleme özelliği mevcuttur)
  • Lisans Veren manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.
  • Lisans Veren, yazılımın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.
  • Müşteri yazılımı ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.
  • Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif ve mülkiyet hakları Lisans Veren üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.
  • Bu sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredilemez.
  • MÜŞTERİ (çok kullanıcı lisanslı paketler haricinde) yazılımı her ne şartta olursa olsun, yazılımın kullanım amacına aykırı ve kötü niyetli olarak kullanamaz. MÜŞTERİ yazılımı LİSANS VERENİN bilgisi dışında, yazılımı çoğaltma suretiyle aynı veya birden fazla sabit diske birden fazla kopya olarak yükleyip, farklı işlemler için kullanamaz.
  • Taraflar, Lisans Veren in bu sözleşme konusu yazılım üzerinde MÜŞTERİ' ye yalnızca " kullanım lisansı " verdiğini, MÜŞTERİ' nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında Lisans Veren'in hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir . Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.
  • Lisans Veren yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek aybil.net 'in görev ve sorumluluğuna girmez.
 1. HATALI ÜRÜN VE KULLANICININ HAKLARI
  • Yazılımın Müşteriden kaynaklamayan sebepler ile bozulması, işlevini yerine getiremiyor olması halinde, Müşterinin talebi üzerinde Lisans Veren yazılımı onarmakla yükümlüdür.
  • Lisans Veren önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikler nedeniyle Müşterinin yazılımı kullanmasında herhangi bir aksaklık olursa Müşterinin Lisans Veren’e başvurma hakkı, değişiklikler nedeniyle meydana gelen eksikliklerin giderilmesini talep etme hakkı saklıdır. 
  • Lisans Veren eski versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak, geleneksel olarak çıkardığı her yeni versiyon için, eğer güncelleme yapacak ise eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı taahhüt eder.
 1. LİSANS ÜCRETİ VE ÖDEME

Lisans ücret ve ödeme yöntemi, aybil.net internet adresindeki ilgili yazılım satış başlığı ile belirlenmiştir.

 1. GİZLİLİK

Taraflardan her biri diğer taraf hakkında işbu Sözleşme ile ilgili veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.

Ancak;

 • Bilgi kamuoyu tarafından zaten biliniyorsa ve halka açık bir kayıt alında tutuluyorsa,
 • Müşteri söz konusu bilgiyi paylaşması için Lisans Veren’i yazılı olarak yetkilendirmiş ise,

Gizli Bilgi olarak değerlendirilmez.

 1. YAZILIM TELİF HAKLARI

Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları Lisans Veren’e ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. MÜŞTERİ, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile olsa bile Lisans Veren’in izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir Lisans Veren’e ait ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının ihlali anlamına gelir. 

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.

 1. HAKLARIN KULLANILMASI

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

 1. DEVİR

Taraflar Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı izni olmaksızın 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

 • MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde,
 • MÜŞTERİ'nin Lisans Veren'in telif haklarını ihlal etmesi halinde.

12.2. MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı Lisans Veren’e teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

 1. SAİR HÜKÜMLER
  • Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler tarafları aybil.net internet adresinde kayıtlı olan adreslerine yapılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini en geç 5 gün içerisinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.
  • Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde önceki adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir şekilde yapılmış tebligat hükmünde olacaktır.
  • Bu sözleşmenin kabulü ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.
  • aybil.net bu sözleşmedeki hükümler ile ilgili değişiklik/güncelleme hakkını saklı tutar.
  • aybil.net yazılım hizmeti alan tüm müşteriler bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
  • Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C. Kanunları uygulanır.